EĞİTİM

Progem Eğitim Danışmanlık, uzmanlık alanları olan proje döngüsü yönetimi, fizibilite hazırlama, dış ticaret, kurumsallaşma, stratejik planlama ve girişimcilik alanlarında eğitim hizmeti sağlamaktadır.
 
Bu çerçevede ulusal ve uluslar arası hibe programları kapsamında yer alan projelere yönelik Türkiye genelinde “Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)” eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerin amacı ulusal ve uluslar arası hibe programlarından yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların proje planlama ve yönetme becerilerinin geliştirilmesidir. Eğitim sürecinde projelerin hazırlanması, planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntem ve esaslar katılımcılara başarı örneklerini de içerecek biçimde tüm yönleriyle aktarılmaktadır.
 
Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimlerinin amacı ise kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarının ya da iş kurma sürecinde bulunan girişimcilerin rekabet güçlerini artırabilmeleri ve uzun yıllar faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli bilgi birikiminin sağlanmasıdır. Kuşkusuz girişimcilerin ve girişimci adaylarının rekabetçi iş dünyası koşullarında ayakta kalmaları iş kurma sürecini etkin biçimde yürütebilmesi ile mümkündür. Böylelikle bu alandaki eğitimlerimiz girişimcilik konusundaki ön bilgilendirme ile başlayıp iş fikri belirleme, iş kurma ve yönetme süreci ile yönetim, pazarlama, satış, finansman ve iş planı hazırlama konularını kapsamaktadır. Eğitimlerimiz sırasında teorik anlatım ve atölye çalışmaları birlikte yürütülmekte, bu çalışmalar zengin içerikli materyallerle desteklenmektedir.