ARAŞTIRMA

Türkiye’de sosyal ve ekonomik kalkınmanın hız kazanmasına bağlı olarak destek mekanizmalarının çeşitlenmesi ile birlikte araştırma çalışmalarının önemi konusundaki farkındalık artmış ve sanayi, turizm, tarım, ihracat, kültürel değerler ile ilgili gerçekleştirilen araştırma çalışmalarına ayrılan kaynaklar hızla gelişmeye başlamıştır.

Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, büyükelçilikler, çeşitli bakanlıklar ve yerel yönetimler Türkiye’de araştırma çalışmaları için bütçe ayrıran bazı kuruluşlardır.

Progem Danışmanlık yerel yönetimlerin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının sektörde, bölgede, ilde belirlenen bir alanda mevcut durum tespitine veya gelecekteki planlamalarına yönelik araştırma hizmeti sunmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz araştırma çalışmaları; Uygun Yatırım Alanları Araştırmaları, Sektörel Rekabet Analizleri, Memnuniyet Araştırmaları, Master Planlar, Envanter Çalışmaları, İşgücü Piyasası Analizleri, Sosyal Etki Değerlendirmeler, Yurt Dışı Pazar Analizleri, Alternatif Finansman Olanakları, Yatırım ve Tanıtım Promosyon Stratejileri olarak belirtilebilir.

Araştırma çalışmalarımız çerçevesinde izlediğimiz bazı yöntemler ortak akıl toplantıları, GZFT Analizleri, anket çalışmaları, literatür taramaları, kurum ziyaretleri, çalıştaylar, iyi uygulama örneklerinin İncelenmesi, tanıtım ve sonuç paylaşım toplantıları, derinlemesine görüşmeler şeklindedir.