Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.
Program Bütçesi:  1.500.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 25.000 TL     Azami tutar: 200.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %75’İ  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi


Kimler Başvurabilir:

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler

 Proje Süre: Asgari 6 Ay Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 27.10.2019 Saat 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 31.10.2019  Saat: 18:00