Dicle Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: 2014-2023 TRC3 Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

Program Bütçesi:  800.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 30.000 TL     Azami tutar: 150.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %90’İ  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Özel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesine katkı sağlayan projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması

Öncelik 1.Siirt fıstığının üretim ve veriminin artırılması

Öncelik 2.Mezrone üzümü veriminin artırılması ve ticarileştirilmesi

Öncelik 3.Derik zeytini üretiminin artırılması ve ticarileştirilmesi

Öncelik 4.Mardin bulgurunun markalaştırılması

Öncelik 5.Bölgedeki bal (Faraşin, Pervari, Sason balı) üretiminin standartlaştırılması ve artırılması

Özel Amaç 2. İstihdam yoğun yatırımlara yönelik projelere/faaliyetlere fizibilite desteğinin sağlanması

Öncelik 6.Bölgede hazır giyim yatırımlarının artırılması

Öncelik 7.Büyük ölçekli istihdam yoğun yatırımların Bölgeye çekilmesi


Kimler Başvurabilir:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri ile kâr amacı gütmeyen diğer kooperatifler ve birlikler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri Gibi Kurum ve Kuruluşlar

 Proje Süre: Asgari 3 Ay Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24.12.2019 Saat 17:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi:31.12.2019 Saat 17:00