Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: Programın amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Program Bütçesi:  1.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 20.000 TL     Azami tutar: 125.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: 2014 – 2023 Bölge Plan’ında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 2: Beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 3: Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 4: Tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 5: Turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi
 

Örnek Proje Konuları:

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

• Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,

• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması,

• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesidir.


Kimler Başvurabilir:

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

 Proje Süre:  Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 24.12.2019  Saat: 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 31.12.2019  Saat: 17:00