Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Program Bütçesi: 1.220.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar : 20.000 TL    Azami tutar: 125.000 TL

Destek Oranı:  Asgari : %25                      Azami : %100

Programın Öncelikleri:

 • 2014 – 2023 Bölge Plan’ında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
 • Beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Tekstil ve hazır giyim sektörünün geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi
 • Turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi

Kimler Başvurabilir:

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve kooperatifler

 

Proje Süresi : 12 Ay

Son Başvuru Tarihi: 24/12/2018 Saat: 23:59