Fırat Kalkınma Ajansı-endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

Fırat Kalkınma Ajansı

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

Programın Amacı: Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Program Bütçesi:  16.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL     Azami tutar: 800.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 20’si  Azami Destek Oranı  %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

 • Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,
 • Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,

Örnek Proje Konuları:

      1.Bingöl ve Tunceli öncelikleri

Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde

yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve

rekabetçiliğin artırılması olarak belirlenmiştir.

Bu önceliğe ilişkin örnek proje konuları aşağıda sıralanmıştır.

 •  İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu veya mevcut tesislerin iyileştirilmesi
 •  Tekstil ürünleri veya hazır giyim sektörüne yönelik imalat
 •  Tekstil makine ve ekipmanları imalatı
 •  Boya, yıkama, dikim vb. ara işlemlere yönelik projeler
 •  Kağıt-karton vb esaslı kutu, kılıf, torba vb. ürünlerin imalatı
 •  Tarım ürünlerinin dikim, hasat ve harman edilmesine yönelik makina ve cihazlar imalatı
 •  Hayvancılık işletmelerinde kullanılan makina ve cihazlar
 •  Metal, ahşap, plastik vb. malzemeleri işlemeye ve şekillendirmeye yönelik makinelerin imalatı

2. Malatya ve Elazığ öncelikleri

Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge

ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu önceliğe ilişkin örnek proje konuları aşağıda sıralanmıştır.

 •  Uluslararası pazara yönelik ürün çeşitlendirme
 •  Uluslararası pazarda talep edilen kalite ve standartlara uyum sağlama
 •  İşletme bünyesinde, yeni ürün deneme, araştırma ve kalite kontrol amaçlı laboratuvar ve
 • benzeri birimler kurulması veya mevcut birimlerin iyileştirilmesi
 •  Kalite sistemi uygulamaları
 •  İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu
 •  Mikroskop, difraksiyon cihazı gibi her türlü optik, mekanik veya elektronik ekipman imalatı
 •  Vücuda takılabilen her türlü implant, ekipman veya cihaz imalatı
 •  Motorlar, Pompalar ve Gaz tribünleri imalatı
 •  Teknik tekstillerin imalatına yönelik projeler
 •  Elektronik sektöründe kullanılan kimyasallar

Kimler Başvurabilir:

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir.

 Süre:  12 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 22  Mart 2019, Cuma Saat: 23:59