Güney Ege Kalkınma Ajansı Temiz Üretim Mali Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Temiz Üretim Mali Destek Programı

Programın Amacı: Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Program Bütçesi:  5.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL     Azami tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 10’ü Azami Destek Oranı  %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

 • Atıkların kaynağında azaltılması
 • Suyun etkin kullanımı
 • Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

Örnek Proje Konuları:

 • Su tüketimini azaltmaya yönelik süreç, teknoloji, malzeme/ekipman değişikliklerini içeren projeler
 • Atıkların başka bir üretim sürecinde veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler
 • Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik projeler
 • Tekstil sektöründe flote oranının azaltılmasına yönelik projeler
 • Enerji ve ısı geri kazanımına yönelik projeler
 • Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yöntemlerin geliştirilmesini içeren projeler
 • Atıklardan enerji üretimine yönelik projeler

Kimler Başvurabilir:

 • KOBI¹ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

 Süre:  18 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 06 Mayıs 2019, Cuma Saat: 18:00