500 MİLYON TL Kaynak Sağladık
60 Araştırma Çalışması Yürüttük
300 Yatırım Fizibilitesi Hazırladık
5000 Kişiye Eğitim Verdik