İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TRC1 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

Program Bütçesi:  2.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 20.000 TL     Azami tutar: 200.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 20’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: TRC1 Bölgesi gastronomi turizminde uygulanabilir projelerin geliştirilmesi

Öncelik 2: TRC1 Bölgesindeki tarımsal ve tarıma dayalı sanayinin rekabetçiliğini artıracak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi

Öncelik 3: TRC1 Bölgesinin kalkınmasını ve rekabet gücünü artıracak uygulanabilir ekonomik ve sosyal projelerin geliştirilmesi       

Örnek Proje Konuları:

a) Bölgesel kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

b) Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

c) Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak projelerin fizibilite çalışmaları

d) Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan projelerin fizibilite çalışmaları

e) Sosyal uyum ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

f) Bölgenin enerji potansiyelinin araştırılması ve enerji verimliğinin artırılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları,

g) Çevre dostu uygulamaların bölgede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

Kimler Başvurabilir:

 

 • Kamu Kurumları – Valilik
 • Kamu Kurumları – Kaymakamlık
 • Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlükler
 • Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
 • Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Mahalli İdareler – İl Belediyesi
 • Mahalli İdareler – İl Özel İdaresi
 • Mahalli İdareler – İlçe Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dâhil)
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Konfederasyon
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Organize Sanayi Bölgesi
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Küçük Sanayi Siteleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – İş Geliştirme Merkezleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Serbest Bölge Müdürlükleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler - Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
 • Kooperatifler - Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

Not: Fizibilite desteğinden sadece kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

Proje Süre:  Asgari Süre 5 Ay Azami Süre 12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 20.12.2019; Saat: 17: 00

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 27.12.2019; Saat: 17: 00