İpekyolu Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı
 

Programın Amacı: TRC1 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi.


Program Bütçesi:  1.500.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 50.000 TL     Azami tutar: 250.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 20’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

 • TRC1 Bölgesindeki tarımsal ve tarıma dayalı sanayinin rekabetçiliğini artıracak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi
 • TRC1 Bölgesi imalat sanayini etkin ve verimli bir yapıya dönüştürülmesini sağlayacak uygulanabilir projelerin geliştirilmesi
 • TRC1 Bölgesinin kalkınmasını ve rekabet gücünü artıracak uygulanabilir ekonomik ve sosyal projelerin geliştirilmesi

Kimler Başvurabilir:

 • Kamu Kurumları – Valilik
 • Kamu Kurumları – Kaymakamlık
 • Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlükler
 • Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
 • Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Mahalli İdareler – İl Belediyesi
 • Mahalli İdareler – İl Özel İdaresi
 • Mahalli İdareler – İlçe Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler(İhracatçı Birlikleri Dâhil)
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Konfederasyon
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Organize Sanayi Bölgesi
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Küçük Sanayi Siteleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – İş Geliştirme Merkezleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Serbest Bölge Müdürlükleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler - Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
 • Kooperatifler - Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)
 • Not: Fizibilite desteğinden sadece kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

 

 Proje Süre:  3-12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 18 Aralık 2020 Saat: 17:00
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 25 Aralık 2020 Saat: 17:00