İpekyolu Kalkınma Ajansı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı

İpekyolu Kalkınma Kalkınma  Ajansı

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı

Programın Amacı: TRC1 Bölgesi’nin gastronomi alanında var olan potansiyelin değerlendirilerek bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesi
Program Bütçesi:  10.000.000 TL

Kâr Amacı Güden Tüzel Kişiler (KOBİ) : 5.000.000 TL

Destek Miktarı: Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 600.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek Oranı: % 10 Azami Destek Oranı: % 50 oranında destek sağlanmaktadır.

 

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar: 5.000.000 TL

Destek Miktarı: Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 800.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek Oranı: % 10 Azami Destek Oranı: % 90 oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması

Öncelik 2: Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılması Öncelik 3: Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1: Gastronomi Turizmi Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması

 • Gastronomi hizmet sektöründe çalışanlara görgü kuralları, servis, sunum,hijyen vs. konularında eğitim verilmesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması ve eğitim altyapısının geliştirilmesi
 • Yöresel yemekleri yaygınlaştırmak için yemek kursları,yarışmaları vb. çalışmalar
 • Gastronomi sektöründe hizmet standartlarının geliştirilmesi ve bu kapsamda sertifikasyon sisteminin kurulması

Öncelik 2: Gastronomide Marka Sayısının ve Marka Bilinirliğinin Arttırılması

 • TRC1 Bölgesi için önem arz eden ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması
 • Geçmişten gelen yöresel yemek hikayelerinin basım yayın çalışmaları
 • Gastronomi alanında kütüphane kurulması
 • Franchising sistemlerinin geliştirilmesi
 • TRC1 Bölgesi'ne özgü ürün / baharat / otların araştırılması, geliştirilmesi, işlenmesi, kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ve marka-tanıtım çalışmalarına ilişkin projeler

Öncelik 3: Gastronomide Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

 • Bölge için önem arz eden lezzetlerin yenilenerek pazara sunulması
 • Dondurulmuş yöresel gıda üretimi yapan işletmelerin kapasitelerinin arttırması
 • Yöresel lezzetlerle dünya mutfaklarını buluşturma etkinlikleri

Kimler Başvurabilir:

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)

Kamu Kurumları - Valilik

Kamu Kurumları - Kaymakamlık

Kamu Kurumları - Bölge Müdürlüğü

Kamu Kurumları - Bakanlıklara Bağlı Enstitüler

Kamu Kurumları - İl Müdürlüğü

Kamu Kurumları - Müze Müdürlüğü

Kamu Kurumları - İlçe Müdürlüğü

Üniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu)

Üniversiteler – Özel Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, MY Okulu)

Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi (Başkanlık ve Daire Başkanlıkları)

Mahalli İdareler - İl Belediyesi

Mahalli İdareler - İl Özel İdaresi

Mahalli İdareler - İlçe Belediyesi

Mahalli İdareler - Belde Belediyesi

Mahalli İdareler - Köylere Hizmet Götürme Birliği

Mahalli İdareler - Diğer Mahalli İdare Birlikleri

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler

Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek

Sivil Toplum Kuruluşları - Vakıf

Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon

Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek İştiraki

Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf İştiraki

Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

Kooperatifler - Birlikler - Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

 (Kâr Amacı GüdenTüzel Kişiler)

İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler),

 (NACE 10'lu kodlar ve 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler)

 Süre:  15 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 18 Mart  2019, Saat: 17:00