Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı: TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.
Program Bütçesi:  24.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 750.000 TL     Azami tutar: 3.000.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %75’ı oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik : Bölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesidir.

Örnek Proje Konuları

 •  Tarihi yapılar, kalıntılar ve ören yerleri gibi alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere restorasyonu, yenilenmesi, ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve levha gibi unsurların konulması ve görselliklerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Bölge turizminde öne çıkan unsurların çevre düzeni açısından iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,
 • Merkezi yerleşim noktaları ile tarihi ve turistik mekânlara ulaşımı sağlayacak, turizm potansiyeli taşıyan yerlerde alternatif turizm türlerinin gelişmesine olanak sağlayacak rota, parkur düzenlemeleri, dinlenme yerleri ve kamp-karavan alanlarına yönelik faaliyetler,
 • Kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü sosyal mekânlara (tiyatro salonu, açık hava tiyatrosu, sergi, fuar, kongre merkezi, gençlik merkezi, kültür sokağı/caddesi, müze vb.) yönelik faaliyetler,
 • Tarihi, turistik, kültürel değer taşıyan sokak, cadde, meydan gibi merkezlerin canlandırılmasına, yenilenmesine ve sağlıklaştırılmasına yönelik faaliyetler.

Kimler Başvurabilir:

 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)
 • Bölge Müdürlükleri
 • İl Müdürlükleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri

 Süre: 24 Aydır.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2019, Cuma Saat: 23:59