Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı- Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma  Ajansı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşanabilirliğin artırılması

Program Bütçesi:  4.000.000 TL  (Bayburt: 1.000.000 TL- Erzincan: 1.250.000 TL- Erzurum: 1.750.000TL)

Destek Miktarı: Asgari tutar: 187.500 TL     Azami tutar: İl Program Bütçesi

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %75’i oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde doğa ve su sporları ile ilgili rotalar belirlenmesi ve bu rotalarda yapılacak olan faaliyetler için gerekli olan altyapı çalışmalarının yapılması.

Öncelik 2: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kış ve spor turizmi sektöründe, konaklama kapasitesinin artırılması ve sunulan hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için altyapı çalışmaları yapılması.

Örnek Proje Konuları:

  • Bölgemizde yer alan kış turizmi tesislerinin altyapılarının güçlendirilmesi, mevcut tesislerin hizmet kalitesini artıracak tamamlayıcı yeni tesislerin inşa edilmesi veya yeni tesislerin inşa edilebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması.
  • Bölgemizde yer alan kış sporları merkezlerinde yeni konaklama tesisleri kurulması veya mevcut tesislerin hizmet kalitesini artıracak tamamlayıcı yeni tesislerin inşa edilmesi.
  • Bölgemizde yer alan kış sporları merkezlerinde yeni konaklama tesisleri kurulması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması.
  • Bölgemizde yer alan Kayak tesislerinin değerlendirilmesi, hizmet ve olanaklarının çeşitlendirilmesi için altyapı çalışmalarının yapılması ve bu tesislerin tanıtımının yapılması. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.
  • Bölgemizde yer alan kış turizmi tesislerinin dört mevsim kullanılmasını sağlayacak tamamlayıcı tesislerin (yöresel ürünler satış merkezi, açık havuz, antrenman sahaları, oyun ve eğlence alanları… vb) yapılması ve bu tesislerin tanıtımına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.
  • Bölgemizde yer alan kış turizm tesislerinde Bobsled, Skıbob, Skeleton, Snowkite, Biathlon, Kar Motorsikleti gibi spor dallarının yapılmasına imkân sağlayacak altyapı yatırımlarının yapılması.
  • Bölgede doğa ve su sporları altyapısının geliştirilmesi için altyapı çalışmalarının yapılması, gerekli parkurların hazırlanması, rotaların belirlenmesi ve tanıtımının yapılması.
  • Uluslararası ve ulusal doğa ve su sporları organizasyonlarının bölgede düzenlenebilmesi için gerekli altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve bu organizasyonların hazırlık çalışmaları kapsamında lobi ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi.

Kimler Başvurabilir:

•             Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, ,

•             İl özel idareleri,

•             Belediyeler,

•             Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler),

•             Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,

•             Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),

•             Kâr amacı gütmeyen birlikler,

•             Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

 Süre:  24 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat  2019, Saat: 18:00