Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Program Bütçesi: 800.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar : 20.000 TL    Azami tutar: 200.000 TL

Destek Oranı:  Asgari : %25                      Azami : %75

Programın Öncelikleri:

  • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.) güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
  • Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
     

Kimler Başvurabilir:

· Yerel yönetimler,

· Üniversiteler,

· Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

· Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

· Sivil toplum kuruluşları,

· Organize sanayi bölgeleri

· Küçük sanayi siteleri

· Teknoparklar

· Teknoloji geliştirme bölgeleri

· Endüstri bölgeleri,

· İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile

· Birlikler ve kooperatifler

Proje Süresi :  12 Ay

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2018 Saat 23:59