Güney Ege Kalkınma Ajansı Güçlü Sanayi Mali Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı

Programın Amacı: Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.
Program Bütçesi:  25.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL     Azami tutar: 750.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 10’ü Azami Destek Oranı  %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

 • Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi
 • Tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması

Örnek Proje Konuları:

 • Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu geliştirilen ürün, süreç veya hizmetlerin uygulamaya aktarımına yönelik projeler (bu aktarım sonucu bir çıktı elde edilmesi gerek)
 • Makine imalatı sektöründe esnek üretim esnek otomasyon altyapısı ve yeteneği kazandırılmasına (ileri imalat teknolojileri alanında yatırım yapılması) yönelik projeler
 • Makine imalatı sektöründe tanıtım ve pazarlama amaçlı “demonstrasyon” çalışmalarını içeren projeler
 • Tekstil ve giyim eşyası imalatında teknolojik ürünlerin üretimine yönelik projeler (akıllı ve teknik tekstil ürünleri, akıllı malzemeler, nano teknolojik ürünler vb.)
 • Ülkeye ithal edilen yüksek katma değerli yarı mamul, ara mamul, yardımcı malzeme ve ekipmanların Bölge’de üretilmesine yönelik yenilikçi projeler
 • Katma değer yaratabilecek ve ticari potansiyele sahip tasarım/prototip geliştirilmesi için altyapının oluşturulmasına yönelik projeler
 • Yenilikçi ve iyileştirilmiş özellikler taşıyan malzemelerin (nefes alabilen konfeksiyon ürünleri, kompozitler, vb.) imalat sürecine dahil edilmesine yönelik projeler
 • Tasarım, pazarlama ve markalaşma araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler
 • Gıda sanayisinde yenilikçi fikirlerle ürün yelpazesinin genişletilmesine yönelik projeler
 • Doğal tedavi ve apiterapide kullanımı gittikçe yaygınlaşan polen, arı sütü, propolis gibi arıcılık ürünlerinin islenmesi ve paketlenmesine yönelik projeler

Kimler Başvurabilir:

 • KOBI¹ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

Aşağıda yer alan ileri teknoloji içeren sektörler program kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir:

 • Tekstil ürünlerinin imalatı (yalnızca teknik tekstil)
 • Giyim eşyalarının imalatı (yalnızca teknik tekstil)
 • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı
 • Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • Elektrikli teçhizat imalatı
 • Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı
 • Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalat   
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı

 Süre:  18 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 06 Mayıs 2019, Cuma Saat: 18:00