Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.


Program Bütçesi:  900.000 TL  
Destek Miktarı:
Asgari tutar: 20.000 TL     Azami tutar: 125.000 TL
Destek Oranı:
Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

 • Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere gölü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması
 • Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması
 • SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Kimler Başvurabilir:

Yerel yönetimler,

 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

 Proje Süre:  12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı                   : 24.12.2020 -23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi        : 31.12.2020 - 17:00