Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Fizibilite Destek Programı

Zafer Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı

Programın Amacı: TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.


Program Bütçesi:  1.500.000 TL  
Destek Miktarı:
Asgari tutar: 50.000 TL     Azami tutar: 200.000 TL
Destek Oranı:
Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %100’ü  oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

 • İmalat Sanayisinde Teknolojik Dönüşümün Sağlanması Sonuç Odaklı Programı (TEKNO SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması
 • Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması
 • Mesleki Eğitim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması
 • SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Kimler Başvurabilir:

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler
 • Sadece kar amacı güden kurum

 Proje Süre:  6-12 Ay

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı                    : 27.12.2020 -23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi        : 31.12.2020 - 18:00