Full Image

Full Image

Sivil Katılım Hibe Programı

Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında sağlanan destek, STK’lar ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek ve böylece sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine öncelikle yerel seviyede katılımını artırmak amacıyla, seçilen sivil toplum kuruluşlarına açık, şeffaf ve rekabetçi temele dayalı olarak mali kaynakların tahsis edilmesini içerecektir.

Full Image

Horizon Europe Çağrıları

Avrupa Birliği'nin Horizon Europe Programı, araştırma ve yenilik alanında öncü projeleri desteklemek ve Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Full Image

Euraka Hakkında

EUREKA Programı, Avrupa ülkeleri arasında teknolojik yenilik ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir girişimcilik ağıdır.

Full Image

Erasmus+ Programları

Erasmus+ Programları, Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında öğrenme ve iş birliği fırsatları sunan kapsamlı bir programdır.

Full Image

EIC Çağrıları

EIC Çağrıları Programı (European Innovation Council Calls), Avrupa Birliği tarafından yaratıcı ve yenilikçi projeleri desteklemek için oluşturulmuş bir programdır.