Progem danışmanlık olarak eğitim hizmetimiz çatısı altında çeşitli eğitimler vererek hizmet kolumuzu daha aktif bir şekilde kullanıyoruz.

Danışmanlık hizmetinin yanı sıra verdiğimiz eğitimleri, sektörün yıllarca bize kazandırdığı tecrübelerle harmanlayarak daha etkili bir şekilde süreci yönetip, Progem kalitesi ile eğitim hizmetimizi tamamlıyoruz.

Verdiğimiz eğitimlerin kapsamı, girişimcilik eğitimi, kurumsallaşma eğitimi, proje yazma eğitimi ve fizibilite oluşturma eğitimi olarak sıralayabiliriz.

Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları özellikle bu süreçte rol ve sorumluluklarını bilmeleri ve iş fikirlerine yönelik iş modellerini hazırlayabilecek bilgi ve tecrübeyi kazanmaları amacıyla girişimcilik eğitimi verilir. Eğitim kapsamı sadece bunlarla kalmayıp, orta yüksek sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsal kimlik ve kurumsallaşma eğitiminin amacı firmalardaki yetkinliğin ,niteliklerin  daha iyi konumlara getirilmesidir. Kurum kimliği oluşturmanın gerekleri, kurumsal imaj, kurumsal ün, kurumsal kimlik kararında etkenler, kurum vizyon ve misyonu, kurumun insan yapısı, kurum hedefleri, kurumsal kimlik oluşturmanın faydaları, kurumsal kimliğin yansıtılması, logo, amblem ve kurum standartları, kurum kimliğinin üst yönetim ve çalışanlar tarafından benimsenmesi konuları, iş dünyasından örnekler ve uygulamalarla aktarılır. Eğitim sonunda katılımcılar firmalardaki kurumsal kimliğin oluşturulması hakkında gerekli bilgiler edineceklerdir.

 

Proje Yazma Eğitimi

Proje Yazma Eğitimi

Proje Yazma Eğitimi, herhangi bir programa proje hazırlamak ve proje başvuru formu yazmak isteyen işletmelerin, proje yazımını öğrenmeleri, örnek projeler ile uygulama yapmaları ve hibe programının proje yürütme ve raporlama gibi teknik uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini kapsar.

 

Fizibilite Oluşturma Eğitimi

Fizibilite Oluşturma Eğitimi

Fizibilite raporlarının hazırlanmasını süreçleri ile birlikte işleyen bir eğitimdir. Özellikle mali ve finansal tabloların hazırlanması, yatırımların değerleme sonuçları olan Net Bugünkü Değer (NPV), İç Verim Oranı Hesabı (IRR), Yatırımın Geri Ödeme Süresi hesaplamalarını katılımcılarla birlikte işlediğimiz bir eğitimdir.

 

Progem Danışmanlık olarak eğitim süreci yukarıda saydığımız kapsamlar dahilinde gelişmekte, bilgi ve tecrübelerimizi eğitimimize katılım sağlayan tüm katılımcılarla birlikte aktif bir şekilde yürütmekteyiz.

YATIRIMINIZI BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYIN

GeleceğeDokunuyoruz

Progem 78 ilde 2500 proje ile 500 milyon TL’lik yatırıma aracılık ederek özel sektör ve kamu sektörüne can suyu sağlamıştır.

Siz de 13 yıllık tecrübe, bilgi ve birikime sahip bu güçle iş birliği yapmak istemez misiniz?

Tecrübe

Binlerce proje tamamlayan Progem Danışmanlık, tecrübesiyle 2007 yılından bu yana Türkiye’nin en değerli kurumlarına hizmet vermektedir.

Bilgi

Progem Danışmanlık yılların birikimiyle birlikte başarısının kaynağını bilgiye verdiği değer olarak görmektedir.

Başarı

Progem Danışmanlık için başarının ölçüsü, hizmet verdiği kurumların takdiridir.