Sivil Katılım Hibe Programının amacı, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşların diyalog ve iş birliğini güçlendirmektir.

Belirtilen amaçlara hizmet etmek üzere; öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında bu öncelik alanlarından yalnızca birini içeren projeler kabul edilecektir.

Öncelik 1: İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum eylemleri yoluyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan nüfusların ve ekonomik sektörlerin kapasitesini ve dayanıklılığını geliştirmek ve düşük karbonlu ve iklime dirençli kalkınmayı desteklemek

Öncelik 2: STK’ların ve yerel yönetimlerin doğal ve beşeri afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek

Öncelik 3: Sosyo-ekonomik kalkınmayı ve sivil katılım mekanizmalarını desteklemek üzere, kadınların, gençlerin, çocukların, depremzedelerin ve dezavantajlı grupların(1)(engelliler, yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında olan kişiler, hükümlü ve tutuklular, eski hükümlü ve tutuklular, yerinden olmuş kişiler, Roman vatandaşlar, çocuk işçiler ve ebeveynleri, yoksulluk riski altında olan ve korunmaya muhtaç çocuklar vb.) güçlendirilerek karar alma mekanizmalarına ve uygulamaya katılımını sağlamak ve gönüllülüğü arttırmak

Öncelik 4: STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni teknolojilerin ve bilginin kullanımını teşvik etmek, mevcut sivil toplum kuruluşu merkezlerinin kapasitelerini güçlendirmek, yeni merkezlerin kurulmasını sağlamak

Sivil Katılım Hibe Programı Kapsamında Sağlanacak Mali Destek

Bu teklif çağrısı kapsamında hibe programına ayrılan yaklaşık toplam tutar 3.5 milyon Dolar’dır. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Bu teklif çağrısı kapsamında teklif edilecek projelerin uygun maliyetlerin tamamına (%100) hibe verilecektir.

Hibe desteği, sivil katılımı artırmak ve farklı ihtiyaçları karşılamak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerin (lot) ayrıntıları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

 

Hibe Başvuru Tarihi 30 Ekim - 15 Aralık 2023