Serhat Kalkınma Ajansı-Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04

Serhat Kalkınma Ajansı

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-04

Programın Amacı: Kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılması.

Program Bütçesi:  25.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 250.000 TL     Azami tutar: 1.500.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %75’i oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

 • Öncelik 1: Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve
 • istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler
 • Öncelik 2: Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1: Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

 • Kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik tesislerin oluşturulması veya iyileştirilmesi
 • Kadınların evlerinde ürettiği ürünleri (peynir, tereyağı, yumurta, çorap, patik vb. ) haftanın birkaç günü halka arz edebilecekleri atıl olan hali hazırdaki tesislerin geri kazanımı ile bir yöresel ürünler çarşısının kurulması
 •  Atıl durumda olan tescilli tarihi binaların, çocuklar ve gençler için robotik, kodlama, akılzekâ oyunları gibi modern eğitim tekniklerini alabileceği, bilim, teknoloji ve tasarım faaliyetleri yürütebileceği merkezlere dönüştürülerek kullanılmasına yönelik projeler,
 •  
 • Gençlerin sosyalleşebileceği ve sportif faaliyeteler yürütebileceği entegre spor alanlarının oluşturulması veya modernize edilmesi ya da sosyal donatı unsurları olan havuzlar, bisiklet yolları, yeşil alanlar, botanik bahçeleri, çocuk oyun alanları yapılması ve/veya yenilenmesi ile ilgili projeler
 • Kırsalda yaşayan ve sosyo-kültürel imkânlara erişimleri sınırlı olan kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, yoksullar için kütüphane, sinema, tiyatro vb. aktivitelerin yapılabileceği gezici ya da sabit yapıların oluşturulmasına yönelik projeler,
 • Kadın ve gençlerin akranları ile sosyalleşebileceği, kültürel ve sanatsal anlamda kişiliğine katma değer katabileceği kadın ve gençlik merkezlerinin kurulması

Öncelik 2: Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri

 • Bölgemizde önemli sayıda var olan tescilli yapıların turizm amaçlı kullanılmasına yönelik yapılacak yenileme çalışmaları ve çevre düzenlemeleri
 • Bölgemizde bulunan doğal oluşumların (mağara, dağ, şelale vb.) turizme kazandırılması ve belirtilen oluşumlara yönelik yapılacak rekreasyon ve altyapı çalışmaları
 • Doğa ve kültür turizmi için uygun alanların belirlenmesi ve yapılacak altyapı düzenlemeleriyle özel sektörün yatırım yapabileceği duruma dönüştürülmesine yönelik projeler,
 • Turistlerin ziyaret edip daha uzun vakit geçirebileceği ve bu sayede yapılan geceleme sayısına etki edebilecek alanlarının (kültür-sanat sokak ve caddeleri, yöresel ürünler çarşısı, bedesten, aktivite alanları ve müzeler gibi) oluşturulması/ iyileştirilmesi ve altyapısının oluşturulmasına yönelik projeler
 • Doğal, tarihi ve kültürel tesislerde veya alanlarda; ısıtma, soğutma, iklimlendirme, bilgilendirme tabelaları, aydınlatma, trafik işaret ve sinyalleri gibi uygulamalara yönelik projeler

Kimler Başvurabilir:

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Üniversiteler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
 • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

 Süre:  24 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 08/03/2019, Saat: 23:59