Serhat Kalkınma Ajansı -Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Serhat Kalkınma Ajansı

Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
 

Programın Amacı: Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması.

Program Bütçesi:  8.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 50.000 TL     Azami tutar: 600.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %50’i oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Alternatif ve tüm yıla yayılan turizm faaliyetleriyle yüksek standartlarda hizmet veren tesislerin sayısının artırılması ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi/geliştirilmesi

Öncelik 2: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların turizme kazandırılması

Öncelik 3: Bölgeye özgü yerel ürünlerin turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler

Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1: Alternatif ve tüm yıla yayılan turizm faaliyetleriyle yüksek standartlarda hizmet veren tesislerin sayısının artırılması ve mevcut tesislerin durumlarının iyileştirilmesi

 • Kış, doğa ve kültür turizmi bakımından önemli destinasyonlardaki (il merkezleri, Çıldır, Doğubayazıt, Sarıkamış ve Tuzluca ilçeleri) tesislerin yenilenmesi
 • Turizm işletme belgeli yeni yatırımların (otel, butik otel, restoran, kafe vb.) yapılması (Ajans desteklerinde bütçede inşaat işlerine ayrılan tutar toplam destek tutarının %30’undan fazla olamayacaktır.)
 • Bölgedeki turistik tesislerin kapasitelerinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler (Turizm işletme belgesinde yıldız ve kapasite artırma, yenilenebilir enerji uygulamaları, standart yükseltme, ulusal-uluslararası kalite belgeleri alımı vb.)
 • Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin kurumsallaşması ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetler (danışmanlık, web sitesi, e-ticaret uygulamaları, kurumsal kimlik faaliyetleri vb.)
 • Turistlerin bölgenin kültürünü/geleneklerini yaşayarak deneyimleyebileceği (örneğin; köy yaşantısını, geleneksel usullerle balık avlamayı vb. deneyimleyebileceği aktiviteler içeren) oteller, restoranlar vb.

Öncelik 2: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların turizme kazandırılması. Bölgedeki tescilli yapılarda restorasyon/ iyileştirme yoluyla otel, butik otel, restoran vb. turistik tesislerin kurulması (Ajans desteklerinde bütçede inşaat işlerine ayrılan tutar toplam destek tutarının %30’undan fazla olamayacaktır.)

 • Tescilli yapılarda seyahat acenteciliği, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeler
 • Tescilli yapılarda faaliyet gösteren turistik tesislerin hizmet kalitesi ve standartlarının yükseltilmesi

Öncelik 3: Bölgeye özgü yerel ürünlerin turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler

 • Obsidyen taşının veya Iğdır Tuzunun turistlere hediyelik eşya olarak sunulmasına yönelik yenilikçi ürün tasarımları içeren imalat atölyeleri
 • Damal Bebeğinin seri üretiminin sağlanması için imalat atölyeleri ve pazarlanmasının artırılmasını sağlayıcı faaliyetler
 • Coğrafi işaretli Kars El Halısı’nın üretiminin yeniden canlanması için özellikle turistlerin kendilerinin prototip halılar dokuyarak dokumacılığı deneyimleyeceği atölyeler
 • Bölgedeki kaz tüyünden imal edilmiş ya da keçilerden elde edilen tiftikten yapılan yöreye özgü hediyelik eşyaların (kalpak, eldiven, atkı, çorap, kazak, vb.) üretimi ya da keçeden yapılan hediyelik eşya üretimi için atölyeler


Kimler Başvurabilir:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

 Süre:  Asgari 6 ay, Azami 15 ay

Son Başvuru Tarihi: 08/03/2019, Saat: 23:59