Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)

Zafer Kalkınma Ajansı

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı

Programın Amacı: TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi.
Program Bütçesi:  10.000.000 TL  

Destek Miktarı: Asgari tutar: 90.000 TL     Azami tutar: 600.000 TL

Destek Oranı: Asgari Destek   % 25’i  Azami Destek Oranı  %90’i oranında destek sağlanmaktadır.

Programın Öncelikleri:

  • 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması
  • Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi
  • Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması

Örnek Proje Konuları:

ALTYAPI BİLEŞENİ

  • Bir proje kapsamında rehberin 33. sayfasındaki azami sınırlar dahilinde sabit / mobil atölye kurulabilir, mevcut atölyeler geliştirilebilir ya da bunların üçü birlikte yapılabilir.

EĞİTİM BİLEŞENİ

  •  Proje kapsamında öğretmenlere yönelik STEM, robotik, kodlama vb. konularda uygulamalı eğitici eğitimleri düzenlenmelidir.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için öğrencilere verilecek eğitimlere altlık oluşturacak EĞİTİM KİTLERİ ve KILAVUZLARI hazırlanmalıdır.

ETKİNLİK BİLEŞENİ

  • Teknik gezi, öğrenci eğitimleri, il ve bölge bazlı yarışmalar, tanıtım vb. giderler hizmet alımı yöntemiyle ya da ayni katkı olarak gerçekleştirilebilir


Kimler Başvurabilir:

Başvuru Sahibi

İl milli eğitim müdürlükleri (il merkezinde)

İlçe milli eğitim müdürlükleri (ilçede)

Ortaklar

 İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri

Yerel yönetimler

Üniversiteler ve ilçelerde bulunan alt birimleri

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri

 Süre:  15 aydır.

Son Başvuru Tarihi: 07 Nisan 2019, Cuma Saat: 23:59